Spondias 槟榔青属
Spondias L. [Anacardiaceae-Spondioideae-Spondieae]
10 Indomal. to SE As., trop. Am.