Kalopanax 刺楸属
Kalopanax Miq. = Eleutherococcus
synonymous genus Araliaceae